موضوع تیکت تاریخ ارسال شده | به روز شده نوع اولویت وضعیت
تیکت جدید من ۱۳۹۷/۹/۱۸ | ۱۳۹۷/۹/۱۷ مشکل وب سایت بالا باز
یک تیکت دیگر ۱۳۹۷/۹/۱۸ | ۱۳۹۷/۹/۱۷ درخواست شریک متوسط بسته شده
یک تیکت دیگر ۱۳۹۷/۹/۱۸ | ۱۳۹۷/۹/۱۷ شکایت فوری بسته شده
تیکت قدیمی من ۱۳۹۷/۹/۱۸ | ۱۳۹۷/۹/۱۷ درخواست اطلاعات پایین بسته شده