سفارش # تاریخ خرید وضعیت جمع
78A643CD409 سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ لغو شد ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان
34VB5540K83 جمعه ۳۰ تير ۱۳۹۶ در حال پردازش ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
112P45A90V2 سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ با تاخیر ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان
28BA67U0981 شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ تحویل داده شده ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
502TR872W2 جمعه ۳۰ تير ۱۳۹۶ تحویل داده شده ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان
47H76G09F33 سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ تحویل داده شده ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان