بررسی پرداخت

جزئیات فاکتور

درخواست شما

نام محصول مجموع
ساعت هوشمند 30تومان
تلویزیون 30تومان
كتاب 30تومان
ساعت هوشمند 30تومان
تلویزیون 30تومان
كتاب 30تومان
مجموع واحد 210تومان
کرایه حمل و نقل 5تومان
مجموع کل 215تومان

پرداخت مستقیم به حساب بانکی ما. لطفا از شناسه سفارش خود به عنوان مرجع پرداخت خود استفاده کنید. سفارش شما تا زمانی که وجوه ما پرداخت نشده باشد ارسال نخواهد شد.

سفارش بده