بررسی محصول

جزئیات صورتحساب

سفارشات شما

نام محصول مجموع
کتاب سفید 14000 تومان
کتاب قرمز 20000 تومان
کتاب و خودکار 24000 تومان
کتاب داستان 25000 تومان
زیرمجموعه سبد خرید 125000 تومان
کرایه حمل 5000 تومان
مجموع خرید 130000 تومان

پرداخت خود را مستقیما به حساب بانکی ما انجام دهید. لطفا از شناسه سفارش خود به عنوان مرجع پرداخت استفاده کنید. تا زمانی که وجوه در حساب ما واریز نشود ، سفارش شما ارسال نمی شود.

ادامه سفارش